Satış İhaleleri için tıklayınız...

DUYURULAR

 • 25 ARALIK
  İmar Planı Değişikliği
   Belediye Meclisimizin 05.12.2019 Tarih ve 130 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 24.11.2020 tarih 628 sayılı kararı ile onaylanan 'Manisa İli, Yunusemre İlçesi,Yenimahalle Mahallesi, TAKS ve KAKS oranı belirlenmeyen 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2113, 2114 ve 2115 numaralı imar adalarında TAKS:0.60 ve Yençok:5 kat ve 2114 ve 2115 adalarda yer alan bloklar arası çekme mesafelerinin 5’er m olacak şekilde yapılaşma koşulu verilmesine yönelik hazırlanan UİP- 9957,42 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu', 3194 sayılı İmar  Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Alanlar Yapım Yönetmeliğinin 20. ve 33. Maddeleri gereğince Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz Web Sitesinde 21.12.2020-26.01.2020 tarihleri arasında 1 ay askıya çıkarılacaktır. 
 • 23 ARALIK
  Üçpınar Mahallesi 18.madde İmar Uygulaması İlanı
  İlçemiz Üçpınar Mahallesi, 19, 685, 686, 688, 689, 690, kısmen 692, kısmen 703, kısmen 704, kısmen 705, 1122, 1123, 1124, kısmen 2465, kısmen 2466, kısmen 2467, 2831, 2832, 3071, 3072, 3073 nolu, 134 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu, 135 ada 1, 2 nolu, 136 ada 1 nolu, 137 ada 1 nolu, 154 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu, 155 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu, 156 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu, 157 ada 1 nolu parselleri, yoldan ihdas ve dereden ihdasları (Maliye Hazinesi Adına) kapsayan  taşınmazların bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planı ve tahsis cetvellerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesine uyarınca 18/11/2020 tarih ve 2020/4507 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararına istinaden 15/12/2020 tarihinde Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.
 • 23 ARALIK
  Büyükşehir Belediye Meclisi 08/12/2020 tarihli Toplantısında alınan 647 Sayılı Karar ile kabul edilen 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu
  Büyükşehir Belediye Meclisi   08/12/2020 tarihli Toplantısında alınan 647 Sayılı Karar ile kabul edilen 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu
 • 16 ARALIK
  Şerh Terkin İşlemleri
  Şerh Terkin İşlemleri
 • 09 ARALIK
  2020 Yılı Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları
  2020 Yılı Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

Soru ve Görüşleriniz