Satış İhaleleri için tıklayınız...

DUYURULAR

 • 20 MART
  41 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Çıkarılıyor.
  Yunusemre Belediyesi 41 adet taşınmazı ihaleyle satışa çıkarıyor. İhaleye katılmak isteyenlerin evraklarını ihale tarihinden bir gün önce Yunusemre Belediyesi’ne teslim etmeleri gerekiyor. Yunusemre Belediyesi ilçeye bağlı Osmancalı, Ortaköy, Pınarköy, Asmacık, Muslih ve Karaahmetli Mahallesi’nde toplam 41 adet arsayı satışa çıkarıyor. 29 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. ihaleye katılmak isteyenler; taşınmaz mal satış şartnamesi, şartname alındı makbuzu, geçici teminata ilişkin belge, ikametgah belgesi, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, tüzel kişilerin vergi numarasını gösteren vergi kimlik kartı, özel hukuk tüzel kişilerinin belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekalatnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise şartmane alındı makbuzu, ikametgah belgesinden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge düzenlemeleri gerekiyor. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyen kişilerin belgelerini ihale tarihinden birgün önce saat 16.30’a kadar Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama birimine teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla iletmeleri önemle rica olunur.
 • 28 ŞUBAT
  2017 Yılı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavına Yunusemre Belediyesinden Katılacak Personel Listesi
  2017 Yılı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavına Yunusemre Belediyesinden Katılacak Personel Listesi
 • 28 ŞUBAT
  2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi
  2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi
 • 28 ŞUBAT
 • 28 ŞUBAT
  Araç satışı ilanı hakkında
  Ayrıntılı Bilgi Ektedir.

Soru ve Görüşleriniz