Muradiye Mahallesi 5603-5880 ve 5881 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Belediye Meclisimizin 01.06.2021 tarih 84 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.08.2021 tarih 2021/470 sayılı kararı ile Manisa İli, Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi, 5603-5880 ve 5881 parsellerde kayıtlı taşınmazlar için mevcut durumda 1.05 olan Emsal değerinin 2.00 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Alanlar Yapım Yönetmeliğinin 20. ve 33. Maddeleri gereğince Yunusemre Belediyesi web sitesi ‘Duyurular’ kısmında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosuna 03.09.2021-02.10.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya alınmıştır. İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz