Nikah İşlemleri

 Evlilik başvurusunda gerekli belgeler;

18 yaşını dolduran ve çiftlerden birinin Yunusemre ilçesinde ikamet etmesi  durumunda evlendirme ve izin belgesi başvurusunda aşağıdaki belgeleri getirmeleri yeterlidir.İkamet adresi Nüfus Müdürlüğü Adrese dayalı KPS de(kimlik paylaşım sistemi.MERNİS) kaydı olmalıdır. KPS de ikametgah kaydı olmayanların Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

1. Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş T.C. kimlik no'lu  resimli nüfus cüzdanları aslı.T.C. kimlik no'lu olmayan, yıpranmış,soğuk damgası belli olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.NÜFUS CÜZDANLARI DIŞINDAKİ KİMLİKLER YASA GEREĞİNCE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. (Evlendirme Yönetmeliği Md.18)

2.  5'şer adet  vesikalık fotoğraf.Fotoğraflar renkli ve ön cepheden baş açık, inkilap ilkelerine uygun olarak sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın,çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir. FOTOKOPİ VE KOPYA FOTOĞRAFLAR  GEÇERSİZDİR.BU GİBİ FOTOĞRAFLAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEZ.

3. Aile Sağlık Hekiminizden alınan EVLENME SAĞLIK RAPORU (raporlar imzalı ve kaşeli olmalıdır.) Not: Aile Sağlık Hekiminizi http://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/ adresinden öğrenebilirsiniz.

NOT: Yaş sorunu, iddet müddeti, yabancı evlilik gibi durum varsa AYRICA ek olarak aşağıdaki belgeler istenir.

4. 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni,veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile,16 yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir.Veli izni noterden tasdikli olmalıdır.Veli (anne baba) biri ölmüş ise ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir.

5. Boşanmış,evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın,boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez.Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde,kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır.4721 sayılı T.M.K. 132 md. ve evl.yönetmeliği 15/c md. NOT: Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur.

6.Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını,soyadını,anne baba adı ile doğum tarihini,medeni halini (bekar,boşanmış,dul gibi) ve evlenmesine engel halinin bulunup,bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve  usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet  belgesi kabul edilir.Evlenme Yönetmeliği 20.md YABANCI  EVLİLİKLERDE VİZE PROBLEMİ, KAÇAK OLANLARIN MÜRACAATLARI (İZİN BELGELİ OLSA DAHİ) KABUL EDİLMEYECEKTİR.Diğer durumlar;

7. Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur.Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN  tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır.Evlendirme yönetmeliği madde 17.Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. 

8.Kayıt ve müracaatlar sabah 08.00-12.30 öğleden sonra 13.30-17.00 arasıdır.

9.Evlenme Ehliyet Belgeleri, Evlenme beyannameleri ve diğer doldurulması gereken belgeler sistemimizden çıktı olarak alınmaktadır. Çiftler sadece imzalayacaklardır.

NOT: YUNUSEMRE'DE OTURANLARIN İKAMETGAH,EVLENDİRME EHLİYET BELGESİ  adrese dayalı KPS sisteminden Evlendirme dairemiz tarafından temin edilmektedir.

Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ müracaat dosyasına koyulur.Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, Evlendirme memuruna kayıt  anında söylemeleri gerekmektedir; soyadı dilekçesi müracaat anında doldurulmakta olup Evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır. YUNUSEMRE'DE İKAMET ETMEYENLER İKAMET ETTİKLERİ YER EVLENDİRME DAİRESİ'NDEN  İZİN BELGESİ ALARAK EVLENDİRME DAİREMİZE BAŞVURABİLİRLER. ÖRNEK; kadın Yunusemre ilçe sınırları, erkek Şehzadeler ilçe sınırlarında ikamet ederse ikisi beraber Yunusemre evlendirme memurluğuna veya Şehzadeler evlendirme memurluğuna birlikte başvuracaklardır. AYRI İLLERDE OLSALAR BİLE ÇİFTLERİN BİRLİKTE MÜRACAATLARI ZORUNLUDUR. Yunusemre Evlendirme Dairesi dışın da nikah kıydırmak isteyenler Yunusemre'de ikamet etmesi durumunda istenilen evrakların eksiksiz olması halinde İZİN BELGESİ verilir.Evlenme İzin Belgesi Madde 22-Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler. MÜRACAAT EVRAKLARI, ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 6 AY SÜRE İLE GEÇERLİDİR. NOT: EVRAK GEÇERLİLİK SÜRESİ 180 GÜN OLARAK HESAPLANACAKTIR. İstenilen evraklar tamamlandıktan sonra gün için müracaat edilecektir. Eksik evrakla müracaat yasa gereği kabul edilmemektedir.Müracaat edildikten sonra en erken saat varsa 1 gün sonraya gün verilmektedir.EVLİLİK BAŞVURU EVRAKLARI DÜZENLENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 6 AY (180 GÜN) SÜRE  İLE GEÇERLİ OLDUĞUNDAN  İSTENİLEN  NİKAH GÜNÜ BU TARİH ARALIĞINI  GEÇMEYECEKTİR.

Şahitlik Şartları : Evlendirme Yönetmeliği Madde 28- Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır.  Görüşleri itibarıyla mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar. Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir. 

NOT: Şahitlik yapacakların T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı veya ehliyetlerinin olması ve istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.                                                                                                                            

                                                                                                                                             Ömür Boyu Mutluluklar Dilerim.

                                                                                                                                                        Dr.Mehmet ÇERÇİ

                                                                                                                                                        Belediye Başkanı 

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yunusemre Güzelyurt Millet Çarşısı

Tel:+90 (236) 229 20 23   

Fax:+90 (236) 502 20 21

Nikah Memurluğu Dahili:2255 - 2256

E-Mail: bilgi@yunusemre.bel.tr


İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz

Aydınlatma metnini okudum ve kabul ediyorum.