İmar Yenileme Ruhsatı için İstenilen Evraklar
 Ruhsat tarihi 01.06.2007 öncesi olan ruhsatlarda
1- Performans analizi
2- Teknik uygulama sorumlularının büro tescilleri
3- Sözleşmeleri
4- Tapu

Ruhsat tarihi 01.06.2007 sonrası olan ruhsatlarda 
1- Tapu
2- Teknik uygulama sorumlularının büro tescilleri
3- Sözleşmeleri

Soru ve Görüşleriniz