İmar Durumu Müracatında İstenilen Evraklar
 1- Dilekçe
2- Tapu senedi fotokopisi
3- Güncel Aplikasyon Krokisi(Güncel Alındığı Tarihten İtibaren 1 yıl geçerli sayılacak)
4- Hisseli olması halinde tarafların imzalı dilekcesi veya noter tastikli vekaletname
5- Yükleyici firma olması halinde noter tastikli vekaletname
Kırmızı kod olması durumunda
1- Tapu Senedi Fotokopisi
2- İmar durumu
3- Aplikasyon Krokisi

Soru ve Görüşleriniz