Büyükşehir Görevini Yapmıyor!

“BU ÇÖPLER NEREYE DÖKÜLECEK?”

 

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından basına geçilen “Yunusemre Belediyesinin Atıkları Kamu Zararı Oluşturuyor” başlıklı haberdeki iddialara yanıt verdi. Açıklamasında ilgili kanun maddesine yer veren Başkan Yardımcısı Irmak, “Görevini yapmayan büyükşehirdir” dedi.

 

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından basın kuruluşlarına servis edilen “Yunusemre Belediyesinin Atıkları Kamu Zararı Oluşturuyor” başlıklı habere, Yunusemre Belediyesi yanıt verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunun yanlış yönlendirildiğine dikkat çekildi. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesine atıfta bulunan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, açıklamasında; “Bu maddenin (İ) bendinde şu ifade yer alır: ‘…katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek…’ büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğundadır. Yunusemre Belediyesi olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin görevini yapmaması nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyoruz. 4 Ekim 2017 tarihinde hizmete açılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde Küçük Sanayi, Ayakkabıcılar, Tekstilciler Sitesi’nin endüstriyel atıkları alınmıyor. Gerekçeleri ise endüstriyel atıkların makineleri bozduğu... Yetkililer bizden çöpleri ayrıştırarak teslim etmemizi istemektedir. Bu bizim görev alanımızda değil. Kısacası sudan sebeplerle işlerini bize yaptırmak istiyorlar. Ayrıca 110 milyon gibi oldukça yüksek bir maliyetle yapılan tesiste kısa süre içerisinde böyle bir sorunun yaşanması da düşündürücüdür. İlçe belediyesinin görevi katı atıkları toplamak ve naklini gerçekleştirmektir. Büyükşehrin görevi ise katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi hizmetlerini yerine getirmektir. Endüstriyel ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bununla ilgili tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek ile yine büyükşehir yükümlüdür” ifadelerini kullandı. 

 

“KENDİ GÖREV VE SORUMLULUKLARINDAN HABERSİZLER!”

 

Irmak açıklamasını, “Büyükşehir belediyesince kendilerine atıklarını nereye atacakları belirtilmediğinden sanayiciler atıklarını doğal olarak çöp konteynerine atmaktadır. İlçe belediyelerinin görevi konteynerlerdeki çöpün büyükşehir belediyesinin gösterdiği yere naklini yapmak. Uzunburun tesisine araçlarımız alınmayınca mağdur oluyoruz. Bu nasıl bir çözüm şeklidir? Araçları ve taşıdığı atıkları almayınca sorunu çözmüş mü oluyorsunuz? Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin kendi görev ve sorumluluklarından habersiz şekilde diğer belediyelere hiç değinmeyip sadece Yunusemre Belediyesi’ni suçlar nitelikte sık sık açıklamalar yapması karşısında her seferinde belgelerle ve kanun maddeleriyle cevap vermekten yerinmeyiz. Bizim üzüntümüz basının ve kamuoyunun boş yere meşgul edilmesidir. Kendilerinden beklentimiz; Lütfen kanunla belirlenen görevlerini yerine getirsinler.” Sözleriyle sürdürdü.

 

“EYLEMLERİYLE SÖYLEMLERİ BİRBİRİNİ TUTMUYOR”

 

Yine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından basına servis edilen, “Yunusemre Atıklarını Gelişigüzel Doğaya Bıraktı” haberine de yanıt veren Mustafa Irmak, büyükşehir belediyesinin yaptığı haberle kendisiyle ters düştüğüne vurgu yaptı. “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eylemleriyle söylemleri birbirini tutmuyor” diyen Irmak açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Yapılan haber abesle iştigaldir. Çöpleri endüstriyel atık var gerekçesiyle kabul etmeyip; Yunusemre Belediyesi ilçe sınırları içerisinde topladıkları atıklarını Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine götürmeyip, şantiye alanına dökmektedir” demek ne kadar doğrudur. Bu çöplerin şantiye alanına dökülmesinin tek sorumlusu Manisa Büyükşehir Belediyesi’dir. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamaları kamuoyunu yanlış yönlendirme, hatasını örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Ülke zor bir dönemden geçerken, iki partinin yöneticileri örnek bir birliktelik sergilerken, askerimiz sınır ötesi operasyonu başarıyla sürdürürken, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin diğer 16 ilçeyle ilgili bir şey söylemeyip Yunusemre Belediyesi’ne mesnetsiz iddialar ortaya atması akla mantığa sığmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

 

Soru ve Görüşleriniz