Yağcılar Mahallesi 1473 ve 1474 parseller ile çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Belediye Meclisimizin 07.09.2021 tarih 130 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 22.11.2021 tarih 737 sayılı kararı ile Yağcılar Mahallesi 1473-1474 nolu parseller ile çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu, “…Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.07.2021 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanan ve 16.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında askı süreci tamamlanarak kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak düzeltilmesi şartı ile…” onaylanmıştır.  

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Alanlar Yapım Yönetmeliğinin 20. ve 33. Maddeleri gereğince Yunusemre Belediyesi web sitesi ‘Duyurular’ kısmında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosuna 17.03.2022-17.04.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya alınmıştır. 


İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz