Üçpınar Mahallesi 18.madde İmar Uygulaması İlanı
İlçemiz Üçpınar Mahallesi, 19, 685, 686, 688, 689, 690, kısmen 692, kısmen 703, kısmen 704, kısmen 705, 1122, 1123, 1124, kısmen 2465, kısmen 2466, kısmen 2467, 2831, 2832, 3071, 3072, 3073 nolu, 134 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu, 135 ada 1, 2 nolu, 136 ada 1 nolu, 137 ada 1 nolu, 154 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu, 155 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu, 156 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu, 157 ada 1 nolu parselleri, yoldan ihdas ve dereden ihdasları (Maliye Hazinesi Adına) kapsayan  taşınmazların bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planı ve tahsis cetvellerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesine uyarınca 18/11/2020 tarih ve 2020/4507 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararına istinaden 15/12/2020 tarihinde Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.

İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz