MURADİYE SANAYİ ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI
MURADİYE SANAYİ ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI Belediye Meclisimizin 01/07/2016 tarih 139 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09/05/2017 tarih 303 sayılı kararı ile Yunusemre İlçesi Muradiye Sanayi Alanları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notları onaylanmıştır. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14’üncü maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 34.Maddesinin 4. Bendi gereğince Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosuna 25.08.2017 - 25.09.2016 tarihleri arasında 1 ay askıya alınmıştır. İlanen duyurulur.

Soru ve Görüşleriniz