İmar Planı Değişikliği
 Belediye Meclisimizin 05.12.2019 Tarih ve 130 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 24.11.2020 tarih 628 sayılı kararı ile onaylanan 'Manisa İli, Yunusemre İlçesi,Yenimahalle Mahallesi, TAKS ve KAKS oranı belirlenmeyen 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2113, 2114 ve 2115 numaralı imar adalarında TAKS:0.60 ve Yençok:5 kat ve 2114 ve 2115 adalarda yer alan bloklar arası çekme mesafelerinin 5’er m olacak şekilde yapılaşma koşulu verilmesine yönelik hazırlanan UİP- 9957,42 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu', 3194 sayılı İmar  Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Alanlar Yapım Yönetmeliğinin 20. ve 33. Maddeleri gereğince Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz Web Sitesinde 21.12.2020-26.01.2020 tarihleri arasında 1 ay askıya çıkarılacaktır. 

İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz