Elit İhtisas A.Ş./ Hafif Alaşımlı Jant ve Otomotiv Parçası Üretimi/İlan.

Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Il Müdürlügü'nün 03.03.2022 tarihli ve E-34629761-220.99-3082824 sayılı yazısı ile "25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği 17. Maddesi gereği "Hafif Alaşımlı Jant ve Otomotiv Parçası Üretim Tesisi (15.120 ton/yıl kapasiteli 4 adet ergitme ocağı, 16.035.840 kg/yıl kapasiteli 12 adet döküm tezgahı, 38,5 m3 Yüzey İşlem Havuzu Hacimli)"ne Valiliğimizce 25.02.2022 tarih ve E-202287 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir." bildirilmiştir.


İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz